Miķeļdienas tirdziņš nu var sākties!

Es izcepu kukulīti,
Vidū liku medutiņu.
Es mielošu Miķelīti,
Ar gardo kukulīti.
(L.t.dz.)

Rudens jau klāt. Lapas iekrāsojušās jau dažādās nokrāsās, bet Rudes bērnudārznieki ar saviem vecākiem gatavojās Miķeļdienas tirdziņam-mīcīja mīklas, cepa zaķaušus, riekstiņus, groziņus un gatavoja vēl daudz ko citu.
Pirmo reizi grupiņā rīkojām tirdziņu, kurā ar konfektēm varēja gan pirkt, gan pārdot savus sagatavotos našķus.
Miķeļdienas tirdziņš varētu būt skaista tradīcija, kas iemāca bērniem ne tikai, kā tirgoties, bet arī darboties kopā ar vecākiem virtuvē, kas veicina savstarpējo attiecību stiprināšanu un sagādā labas atmiņas par bērnību.

 
Skolotājas Agnese un Dagnija

Sēņu karaliene ar saviem pavalstniekiem

No kreisās: Jūlija Vadone, Laura Sīkle, Anna Adamovska, Kristaps Adamovskis, Daniela Ozola, Annike Sprūde. Pirmajā rindā no kreisās: Mikus Mūrnieks, Lauris Vītols (ar sēņu karalieni), Nellija Ābola

Iesim, skriesim,
Skriesim, iesim
Mežā sēnes lasīt.
Vai tu māki, mākuli,
Arī sēnes pazīt?
(Ā. Elksne)

Mācību gada iesākumā dabaszinību stundas pavadījām sēņojot skolas apkārtnē. Skolēni bija pārsteigti, ka sēnes aug ne tikai mežā. Atradām visdažādākās sēņu sugas. Īpašu sajūsmu izraisīja, ka izdevās atrast ēdamās sēnes: baravikas, atmatenes, bērzlapes, cūcenes. Mācījāmies, kas ir jāievēro dodoties sēņot. Klasē pētījām un zīmējām sēņu uzbūvi. Veidojām sēņu izstādi no dažādiem materiāliem. Tika arī atrasta sēņu karaliene –  baravika, visā savā krāšņumā.

Dabaszinību skolotāja Evita Ločmele

Tēva diena Rudes pamatskolā

Visbiežāk skolā mēs kontaktējamies ar bērnu mammām, tāpēc, tuvojoties Tēva dienai, pirmo reizi izmantojām lielisku iespēju aicināt kopā tētus un vectētiņus. Ļoti interesanti un neierasti mums visiem skolas pasākumā bija gaidīt tieši tētus.

Pasākums notika Rudes sporta namā, kur tētiem kopā ar bērniem bija iespēja piedalīties dažādās aktivitātēs. Mums bija lidmašīnu ražošanas darbnīca un īsts lidlauks. Pēdu pēdā notika tāllēkšana gan tālumā, gan uz ātrumu. Visi aktīvi piedalījās bumbiņu mešanas, ķeršanas un pat žonglēšanas prasmju demonstrēšanā. Pārsteidzošu ātrumu dalībnieki uzrādīja ķerru stumšanas trasē, kur lielie stūma mazās ķerras un mazie – ļoti dūšīgi lielās ķerras. Četrrocīgi un pat astoņrocīgi tapa garākā avīzes strēmele. Pasākuma gaitā neizpalika arī tradicionālie sporta spēļu elementi. Un, protams, cienastiņš, kas deva enerģiju, spēku un mundrumu.

Katrs tētis piemiņai saņēma īpašo TĒVA DIENAS šlipsi. Pēc šī pasākuma visi – gan lielie, gan mazie bija ļoti apmierināti.

Liels paldies tētiem par atsaucību!

Direktores vietniece audzināšanas darbā Dace Kalēja.

Rudes bērnudārza rotaļu laukuma sakopšana

Rudes bērnudārza rotaļu laukumā katru gadu kaut kas tiek pielabots, atjaunots, atsvaidzināts. Šajā vasarā laukums kļuva vēl bagātāks ar trīs jauniem objektiem – diviem transporta līdzekļiem un nelielu galdiņu. Vecāki un bērni vēlējās, lai laukumā būtu vairāk aktivitātes, tādēļ ilgi nedomājot ķērās pie darba. Radās labas idejas, ka ar pašu spēkiem var kaut ko izgatavot no lietotām automašīnu riepām. Tā arī tapa automašīna no multfilmas – galvenais varonis zibens Makvīns un vēl kuģītis ar skaistiem karodziņiem mastā un neliels galdiņš.
Kamēr bērni jūlija mēnesī izbaudīja brīvdienas, vecāki čakli pastrādāja. Tēti raka, zāğēja, cēla un vēla, bet mammas uzņēmās krāsošanas darbus. Gala rezultātā ir prieks gan bērniem, gan vecākiem.
Nu puiši var vizināt meitenes, bet meitenes servēt pusdienu galdu.
Paldies visiem, kas pielika savu roku rotaļu laukuma sakopšanā!

Skolotājas Agnese un Dagnija

Rudes pamatskolas dienasgrāmatas

Skolas dienasgrāmatas dizaina autors Klāvs Vadonis

Šajā vasarā Rudes pamatskolas audzēkņi iesaistījās Zinātnes un inovāciju parka organizētajā projektā un veidoja skices savas skolas dienasgrāmatas dizainam. Izvērtējot darbus, atzinām, ka Klāva Vadoņa sapņu dienasgrāmata ir visinteresantākā un piemērotākā mūsu skolēniem.
Paldies SIA Ciprese 1 par finansiālo atbalstu  Rudes pamatskolas dienasgrāmatas tapšanā.

 

Zinību diena 2017

Marsels Mokorenko, Andrejs Adamovskis, 1.un 5.klases audzinātāja Evita Ločmele

Ar miglainiem rītiem un aizejošiem stārķu kāšiem pietuvojies septembris un Zinību diena. Rudes pamatskola šogad durvis vēra 38 pamatskolas skolēniem un 15 pirmsskolēniem. Ar prieku un satraukumu sirdī ieradās gan skolēni, gan viņu vecāki. Rīts iesākās ar svinīgo līniju, ar skolas himnu, Nīcas novada domes priekšsēdētāja Agra Petermaņa uzrunu, Otaņķu pagasta pārvaldes vadītājas Andas Veideles sveicieniem. Ar aplausiem sveicām 1.klases skolēnus, kuri skolā ieradās motorizēti. Kā pārsteigums sekoja cirka studijas “Beztemata” uzstāšanās ar žonglēšanas demonstrējumiem, vienriteņa braukšanas meistarklasi un, protams, trikiem, kuru demonstrēšanā iesaistījās arī paši skolēni. Pozitīvi, smaidoši bērni devās uz savām pirmajām klašu stundām, lai kopīgi pārrunātu vasaras svarīgākos notikumus un to, kāds būs šis jaunais mācību gads.

Skolas direktore Inguna Lībeka

1.septembris 2017

Zinību diena 2017

Rudes pamatskolas izlaidums 2017

No kreisās: 6-9.klases audzinātājas Kristīne Ābola un Ivita Pelnēna, Līga Girdena, Gunita Ābola, 1.-5.klases audzinātāja Sandra Rāte
1.rindā no kreisās: Daniels Kristians Ukstiņš, Matīss Berķis un Valters Mūsiņš

Par 2016./2017.mācību gadu

Noslēdzies vēl viens mācību gads novada skolās. Rudes pamatskolā pēdējā mācību diena iesākās ar svinīgo līniju, kurā tika apbalvoti skolēni par dažādiem sasniegumiem 2. semestrī. Goda rakstus par iegūto 1.vietu starpnovadu matemātikas olimpiādē saņēma Mārcis Kalējs (6.klase), par iegūto 3.vietu staprnovadu matemātikas olimpiādē saņēma Emīls Pētersons (6.klase). Pateicības par piedalīšanos Kurzemes vizuāli plastiskās  mākslas konkursā “Latvijas novadu toņi un pustoņi” Kuldīgā saņēma Gunita Ābola( 9.kl.), Alise Berķe (7.kl.), Justs Vadonis(5.kl.).

Labus rezultātus sportā uzrādīja skolas komandas  starpnovadu sacensībās telpu futbolā (3.vieta), futbolā (2.vieta), basketbolā ( 3.vieta), florbolā meitenēm(3.vieta). Individuāli Gunita Ābola Izcīnīja 1.vietu diska mešanā, Alise Berķe 2.vietu diska mešanā un Daniels Ukstiņš 3.vietu trīssoļlēkšanā.

Visa mācību gada garumā 5.-9.klases skolēniem norisinājās žetonu konkurss, kurā iespējams nopelnīt punktus par labu mācību darbu ikdienā, piedalīšanos un labiem rezultātiem mācību olimpiādēs, dažādos konkursos un sporta sacensībās. Šī gada konkursa uzvarētājs  – Mārcis Kalējs (6.kl.).

Sākumskolas klašu skolēni tika vērtēti pēc mācību darba rezultātiem un titulu “Rudes zinītis ” ieguva Tomass Toms Sprūds( 3.kl.) un Laura Sīkle ( 3.kl.).

Tradicionāli mācību gads Rudes pamatskolā noslēdzas ar titulu “Gada skolnieks” un “Gada skolniece” piešķiršanu, kurus saņem skolēni ar augstāko vidējo vērtējumu visos mācību priekšmetos. Jau trešo gadu pēc kārtas šo titulu saņēma Alise Berķe( 7.kl.) un otro reizi – Mārcis Kalējs(6.kl.).

Ir liels prieks un gandarījums par to, ka arī šādā mazā skolā mācās talantīgi skolēni, kuri ar pedagogu un vecāku atbalstu spēj uzrādīt labus rezultātus. Paldies vecākiem par atbalstu un sadarbību šinī mācību gadā, jo tikai kopā varam sasniegt daudz.

Rudes pamatskolas direktore I.Lībeka