2017./2018. mācību gada noslēgums

Ar prieku par aizvadīto mācību gadu un reizē arī ar skumjām izskanēja pēdējā mācību diena Rudes pamatskolā, kura šādā statusā bija pēdējo reizi. Šogad nebija izlaiduma klases, tāpēc atvadas no 6.-8.klases skolēniem rīkojām īpaši, jo vēlējāmies šo dienu padarīt svinīgāku tiem skolēniem, kuri pāriet mācīties uz citu skolu reorganizācijas dēļ. Klašu audzinātājas dalījās savās atmiņās par kopīgi pavadīto laiku, pārbaudīja, kā mainījušies skolēnu viedokļi dažādos jautājumos.Ģitāristu pulciņa vadītājs Aivars Vadonis kopā ar bijušajiem absolventiem Miku Ritvaru Kļaviņu, Karīnu Granti, Ritvaru Alkšaru, Alisi Berķi deva pasākumam īpašu skanējumu, pat šķita, ka skolas himna tik skaisti vēl nebija skanējusi.

Šajā dienā sveicām titula “Gada skolnieks” ieguvēju Justu Vadoni ( 6.klase), titula “Gada skolniece ”ieguvēju Paulu Mucenieci ( 6.klase), titula “Rudes zinītis” ieguvēju Jūliju Vadoni (4.klase), kā arī Žetonu  konkursa uzvarētāju Mārci Kalēju ( 7.klase). Cīņā par Superklases balvu atkārtoti uzvarēja 6.klase.

Ir žēl, ka jāatvadās no tik jaukiem skolēniem, bet dzīvē nekas nestāv uz vietas. Jauno mācību gadu Rudes pamatskola uzsāks sākumskolas statusā, kurā bērni varēs turpināt apgūt zināšanas no 1.-6.klasei. Mūsu skolas priekšrocība būs nelielā skolēnu un skolotāju saime, kurā varēsim nodrošināt ģimeniskuma sajūtu, rūpes par bērniem, individuālu pieeju. Šāds apmācības posms ir piemērots, jo līdz 6.klasei bērni pamazām izaug, kļūst patstāvīgāki, drošāki. Svarīgs moments ir arī tas, ka beidzot 6.klasi, ir valsts pārbaudes darbi. Arī Izglītības un zinātnes ministrijas uzskati sakrīt ar mūsējo – sākumskolai jāatrodas pēc iespējas tuvāk bērna dzīvesvietai. Rudes skolas pamata darbības modelis paliks nemainīgs: nodrošināsim kvalitatīvu mācību darbu, interešu izglītību, garšīgu ēdināšanu, pagarinātās dienas grupu utt. Lielāku akcentu liksim cilvēciskajām vērtībām, personības izaugsmei, sadarbībai ar ģimeni. Ir ļoti daudz ideju un ieceru turpmākajam darbam.

Novēlu visiem Rudes skolas skolēniem un vecākiem jauku, saulainu, iespaidiem bagātu vasaru!

Rudes pamatskolas direktore Inguna Lībeka