Interešu izglītība

INTEREŠU IZGLĪTĪBAS PULCIŅI

Pulciņi_2017

Mazpulki. Vad. Evita Ločmele

Sports. Vad. Vaclovs Malakausks

Ansamblis .-4.kl. Vad. Līga Amerika-Ansiņa

Ansamblis 5.-9.kl. Vad. Līga Amerika-Ansiņa

Datorika 1-4.kl. Vad. Sandra Rāte

Vizuālās mākslas pulciņš. Vad. Arta Kāle

Deju pulciņš. Vad. Agnese Sīkle