Kalvenes Zoodārzā

Skolēni ciemojas Kalvenes zoodārzā

13.septembrī Rudes sākumskolas skolēni devās izzinošā mācību ekskursijā uz Rīgas zooloģiskā dārza filiāli Kalvenē „Cīrulīši”. Mērķis bija iepazīties ar ar tajā esošajiem dzīvniekiem, novērot tos, lai pēc tam skolā veidotu aprakstus, meklētu papildus informāciju un iegūtu jaunas zināšanas.

Pie briežiem

Apskatījām alpakus, āpšus, brūnos lāčus, baltpurna briedi, Eiropas staltbriedi, gvanakas, jenotsuņus, kiangus, mājas jakus, mājas lamu, rudo lapsu, Ungārijas stepju govis, ziemeļu lūsi u.c.  Bet tomēr vislielāko uzmanību no skolēniem saņēma pelēko vilku pāris – Ķoniņš un Alize, kuriem šogad piedzimuši  seši vilcēni un Puatū ēzelis ar savu savdabīgo izskatu un balsi.

Noslēgumā baudījām pikniku un atvasaras silto saulīti!

Pikniks Kalvenē

Dabaszinību skolotāja Evita Ločmele