Mārtiņdiena

Mārtiņdiena skolā

Tradīcijas nevar lauzt! Tāpat kā iepriekšējos gadus, tā arī šogad Rudes sākumskolas skolēni atzīmēja Mārtiņdienu. Šogad šos latviešu tautai nozīmīgos svētkus atzīmējām darbojoties dažādās tematiskās stacijās. Caur dažādiem mācību priekšmetiem – matemātiku, latviešu valodu, dabaszinību un mājturību, skolēni iepazina šo svētku būtību.

Skolēni latviešu valodas – Erudīcijas stacijā iepazinās ar informāciju par Mārtiņdienu un grieza lielo jautājumu un mīklu ratu. Matemātikas – Mārtiņa zīmes stacijā aplūkoja seno Mārtiņa zīmi, kuru pēc tam  centās pārzīmēt rūtiņu tīklojumā un izveidot to simetrisku. Dabaszinību stacijā, atpazīstot debespuses, centās atrast Mārtiņdienas maskas. Mājturības – Grezno Mārtiņdienas gaiļu stacijā skolēni ar dažādiem dabas un tekstila materiāliem izveidoja krāšņus Mārtiņdienas gaiļus.

Darbs šādās tematiskajās stacijās aizrit ātri, jo veicamie darbiņi ir patiesi saistoši un interesanti. Skolēni no šāda veida pasākumiem gūst jaunas zināšanas par mūsu senču tradīcijām un prasmi sadarboties.

Skolotāja Jolanta Čaure