Par 2016./2017.mācību gadu

Noslēdzies vēl viens mācību gads novada skolās. Rudes pamatskolā pēdējā mācību diena iesākās ar svinīgo līniju, kurā tika apbalvoti skolēni par dažādiem sasniegumiem 2. semestrī. Goda rakstus par iegūto 1.vietu starpnovadu matemātikas olimpiādē saņēma Mārcis Kalējs (6.klase), par iegūto 3.vietu staprnovadu matemātikas olimpiādē saņēma Emīls Pētersons (6.klase). Pateicības par piedalīšanos Kurzemes vizuāli plastiskās  mākslas konkursā “Latvijas novadu toņi un pustoņi” Kuldīgā saņēma Gunita Ābola( 9.kl.), Alise Berķe (7.kl.), Justs Vadonis(5.kl.).

Labus rezultātus sportā uzrādīja skolas komandas  starpnovadu sacensībās telpu futbolā (3.vieta), futbolā (2.vieta), basketbolā ( 3.vieta), florbolā meitenēm(3.vieta). Individuāli Gunita Ābola Izcīnīja 1.vietu diska mešanā, Alise Berķe 2.vietu diska mešanā un Daniels Ukstiņš 3.vietu trīssoļlēkšanā.

Visa mācību gada garumā 5.-9.klases skolēniem norisinājās žetonu konkurss, kurā iespējams nopelnīt punktus par labu mācību darbu ikdienā, piedalīšanos un labiem rezultātiem mācību olimpiādēs, dažādos konkursos un sporta sacensībās. Šī gada konkursa uzvarētājs  – Mārcis Kalējs (6.kl.).

Sākumskolas klašu skolēni tika vērtēti pēc mācību darba rezultātiem un titulu “Rudes zinītis ” ieguva Tomass Toms Sprūds( 3.kl.) un Laura Sīkle ( 3.kl.).

Tradicionāli mācību gads Rudes pamatskolā noslēdzas ar titulu “Gada skolnieks” un “Gada skolniece” piešķiršanu, kurus saņem skolēni ar augstāko vidējo vērtējumu visos mācību priekšmetos. Jau trešo gadu pēc kārtas šo titulu saņēma Alise Berķe( 7.kl.) un otro reizi – Mārcis Kalējs(6.kl.).

Ir liels prieks un gandarījums par to, ka arī šādā mazā skolā mācās talantīgi skolēni, kuri ar pedagogu un vecāku atbalstu spēj uzrādīt labus rezultātus. Paldies vecākiem par atbalstu un sadarbību šinī mācību gadā, jo tikai kopā varam sasniegt daudz.

Rudes pamatskolas direktore I.Lībeka