Par skolu

Rudes pamatskola

Še blakus arājiem un zemes bērniem
Kā gudrības un gaismas pils
Stāv skola, kas vēl gadu simtiem
Būs pilna zinību, kas nesadils.  

/Inese Rumkovska/


Rudes pamatskolas karogs

2000.gadā izveidots un iesvētīts mākslinieces A.Lieģes darinātais Rudes pamatskolas karogs. Par skolas simbolu kļūst pūces attēls.


SKOLĀ MĀCĀS UN STRĀDĀ

50 skolēni, 18 pirmsskolas bērni, 14 skolotāji, psihologs, logopēds, 6 tehniskie darbinieki.


Rudes pamatskolā darbojas pirmsskolas izglītības grupa.

Iestādes vadītāja Inguna Lībeka tālr. 63407653

Uz šo brīdi grupu apmeklē 18 audzēkņi vecumā no 3 līdz 7 gadiem.

Grupā strādā divi pirmsskolas pedagogi Dagnija Pele un Agnese Sīkle.

Kopā ar viņām ik dienu strādā arī pirmsskolas pedagoga palīgs Indra Grūbe.


Rudes pamatskolas pašvērtējums


Informatizācijas projekts

 Rudes pamatskolā 2012.gadā turpinās informatizācijas projekta Nr.2009/0262/3DP/3.2.2.1.2./09/IPIA/524 realizācija, kura tika aizsākta jau 2009.gadā. Lai nodrošinātu skolēniem visā valstī vienādas iespējas izmantot jaunākās tehnoloģijas, Rudes pamatskolai tika piešķirti līdzekļi lokālā datortīkla paplašinājumam, kā arī 7 jauniem stacionāriem datoriem un 1 portatīvajam datoram. Jau šobrīd visās klasēs ir pieejams bezvadu internets, kas ļoti atvieglo dabaszinību pedagogu darbu, jo var izmantot jaunākos mācību līdzekļus, kuri pieejami internetā. Šo projektu realizējot, saņēmām arī multimediju tehnikas komplektu – interaktīvo tāfeli, projektoru, portatīvo datoru un dokumentu kameru. Kopējās projekta izmaksas ir 9330,22, kuru sedz ERAF. Jau no 2012.gada februāra beigām Rudes pamatskolas skolēni un pedagogi mācību procesā var izmantot jau jaunās tehnoloģijas. Līdz jaunā mācību gada sākumam prognozējam arī tikt pie jauniem stacionārajiem datoriem, jo pašlaik izmantojam 2000.gadā iegādātos datorus, kuri ir novecojuši gan fiziski, gan morāli.


Skolas padome:

Ingars Kalējs

Aivars Vadonis

Gunita Berķe

Aija Alkšare

Santa Kļaviņa

Andra Sileniece

Solvita Liepa

Indra Grūbe

Sandra Rāte

Agris Petermanis

Inguna Lībeka