Pedagogi

1.klase – Sandra Rāte

3.klase – Laura Bernota

2.klase – Jana Boze

4.klase – Evita Ločmele

 

Latviešu valoda – Jana Boze, Inguna Lībeka

Angļu valoda – Sandra Rāte, Mārtiņš Ābols

Krievu valoda – Laura Bernota

Matemātika – Dace Kalēja

Dabaszinības – Indra Mokorenko

Bioloģija – Evita Ločmele

Ģeogrāfija – Indra Mokorenko

Ķīmija – Indra Mokorenko

Fizika – Sarmīte Čirkše

Vēsture un sociālās zinības -Ivita Pelnēna

Informātika – Sandra Rāte

Mājturība – Kristīne Ziemele

Mājturība zēniem – Valdis Spridzāns

Vizuālā māksla – Kristīne Ziemele

Sports – Vaclovs Malakausks

Mūzika –  Līga Amerika-Ansiņa