Pedagogi

1.klase – Evita Ločmele

3.klase – Jana Boze

2.klase – Sandra Rāte

4.klase – Jolanta Čaure

Latviešu valoda – Jana Boze, Inguna Lībeka

Angļu valoda – Sandra Rāte, Mārtiņš Ābols

Krievu valoda – Oksana Jenkova

Matemātika – Dace Kalēja

Bioloģija, dabaszinības – Evita Ločmele

Ķīmija – Sanda Šēpere

Fizika – Agita Mače

Ģeogrāfija – Laila Reķēna

Vēsture un sociālās zinības -Irisa Otrupe

Informātika – Sandra Rāte

Mājturība – Jolanta Čaure

Mājturība zēniem – Valdis Spridzāns

Vizuālā māksla – Arta Kāle

Sports – Vaclovs Malakausks

Mūzika –  Līga Amerika-Ansiņa