Pedagogi

  1. un 5.klase – Jolanta Čaure

2. un 6.klase – Evita Ločmele

4.klase – Jana Boze

3.klase – Sandra Rāte

Latviešu valoda – Jana Boze

Angļu valoda – Sandra Rāte

Krievu valoda – Laura Bernota

Matemātika – Jana Boze

Bioloģija, dabaszinības – Evita Ločmele

Vēsture un sociālās zinības – Sandra Pankoka

Informātika, datorika – Sandra Rāte

Mājturība – Jolanta Čaure

Vizuālā māksla – Vaclovs Malakausks

Sports – Vaclovs Malakausks

Mūzika –  Inese Rozentāle