Pirmsskola

Rudes pamatskolā darbojas pirmsskolas izglītības grupa

Mūsu mērķis:

1.sekmēt bērnu vispusēju un harmonisku attīstību,

2. sagatavot bērnus pamatizglītības programmas apguvei.

Uzdevums:

Radīt iespēju katram bērnam radoši darboties atbilstoši viņa dotumiem un spējām.

Iestādes vadītāja Inguna Lībeka,

tālr. 63407653
Uz šo brīdi grupu apmeklē 18 audzēkņi vecumā no 3 līdz 7 gadiem.
Grupā strādā divi pirmsskolas pedagogi Agnese Sīkle un Dagnija Pele.
Kopā ar viņām ik dienu strādā arī pirmsskolas pedagoga palīgs Indra Grūbe.

Mūsu darba laiks : 7.30 – 18.00

Tālr. grupā 63454343

 

Uzņemot audzēkņus Iestādē, vecāki (aizbildņi) Iestādes vadītājai iesniedz šādus dokumentus:

  1. iesniegumu;
  2. audzēkņa dzimšanas apliecības kopiju;
  3. audzēkņa medicīnisko karti ar speciālistu slēdzienu par bērnu veselības stāvokli.


 

 

 


Dāvanas pirmsskolas grupai

 Rudes pamatskolas pirmsskolas grupa “Kamenīte” vēlas pateikt lielu paldies Vēliņa kungam par jaukām dāvanām, kuras saņemam  jau ceturto gadu.
            Mēs, Rudes pirmsskolas grupiņas pedagogi, ik gadu saņemam telefona zvanu no Andra Vēliņa un viņa ğimenes ar uzaicinājumu braukt pēc rotaļlietām, kuras tiek atsūtītas no Anglijas. Gada nogalē mēs šo zvanu jau gaidām kā Ziemassvētku brīnumu – ar nepacietību, kas nu šoreiz tiks mazajiem.
            Šīs rotaļlietas ir ziedojums no labiem cilvēkiem. Mēs esam pateicīgi par katru dāvaniņu, kuras sagādā prieku. Katru gadu mūsu pirmsskolas audzēkņi tiek pie jaunām lellēm, mašīnām, spēlēm, kā arī labiem braucamrīkiem – ratiem, riteņiem, skrejriteņiem. 
Nav jau noslēpums, ka pirmsskolā rotaļlietas nolietojas un ik pa laikam no kādas ir jāatvadās, bet līdz ar to varam papildināt mūsu rotaļlietu plauktus.

Skolotāja Agnese Sīkle

Ciemojamies Nīcā

Nīcas Rukšos

Sakarā ar nedēļas tēmu „Mājdzīvnieki” 21. oktobrī Rudes pirmsskolas audzēkņiem tika dota iespēja būt saimniecībā SIA „Nīcas Rukši”. Bērniem tas bija liels emocionāls notikums apskatot gan lielas cūkas, gan mazus sivēnu, kā arī bija iespēja paturēt rokās un samīļot.
Bērnu iespaidi par redzēto:
„Man patika ņemt rokās mazos sivēntiņus, tie bija ļoti mīļi.”
„Man patika sivēnu lielais tētis.”
„Jauki bija paglāstīt cūku mammu ar sivēntiņiem.”
„Vienā brīdī bija dikti skaļi, kad mazie sivēni kvieca.”
„Patika, ka varēja nofotografēties kopā ar maziem sivēniem.”

Pirmsskolas grupas audzinātājas un audzēkņi saka  lielu paldies saimniecības „Nīcas Rukši” vadītājiem par laipno un atsaucīgo uzņemšanu.

 

Krāsu nedēļa pirmsskolā

Violetā diena