Pirmsskola

Rudes pamatskolā darbojas pirmsskolas izglītības grupa.

Mūsu mērķis:

1.sekmēt bērnu vispusēju un harmonisku attīstību,

2. sagatavot bērnus pamatizglītības programmas apguvei.

Uzdevums:

Radīt iespēju katram bērnam radoši darboties atbilstoši viņa dotumiem un spējām.
Iestādes vadītāja Inguna Lībeka,

tālr. 63407653
Uz šo brīdi grupu apmeklē 18 audzēkņi vecumā no 3 līdz 7 gadiem.
Grupā strādā divi pirmsskolas pedagogi Agnese Sīkle un Dagnija Pele.
Kopā ar viņām ik dienu strādā arī pirmsskolas pedagoga palīgs Indra Grūbe.

Mūsu darba laiks : 7.30 – 18.00

Tālr. grupā 63454343

Uzņemot audzēkņus Iestādē, vecāki (aizbildņi) Iestādes vadītājai iesniedz šādus dokumentus:

  1. iesniegumu;
  2. audzēkņa dzimšanas apliecības kopiju;
  3. audzēkņa medicīnisko karti ar speciālistu slēdzienu par bērnu veselības stāvokli.


Ciemojamies Nīcā

Nīcas Rukšos

Sakarā ar nedēļas tēmu „Mājdzīvnieki” 21. oktobrī Rudes pirmsskolas audzēkņiem tika dota iespēja būt saimniecībā SIA „Nīcas Rukši”. Bērniem tas bija liels emocionāls notikums apskatot gan lielas cūkas, gan mazus sivēnu, kā arī bija iespēja paturēt rokās un samīļot.
Bērnu iespaidi par redzēto:
„Man patika ņemt rokās mazos sivēntiņus, tie bija ļoti mīļi.”
„Man patika sivēnu lielais tētis.”
„Jauki bija paglāstīt cūku mammu ar sivēntiņiem.”
„Vienā brīdī bija dikti skaļi, kad mazie sivēni kvieca.”
„Patika, ka varēja nofotografēties kopā ar maziem sivēniem.”

Pirmsskolas grupas audzinātājas un audzēkņi saka  lielu paldies saimniecības „Nīcas Rukši” vadītājiem par laipno un atsaucīgo uzņemšanu.

 

Krāsu nedēļa pirmsskolā

Violetā diena