Rudes pamatskolas izlaidums 2017

No kreisās: 6-9.klases audzinātājas Kristīne Ābola un Ivita Pelnēna, Līga Girdena, Gunita Ābola, 1.-5.klases audzinātāja Sandra Rāte
1.rindā no kreisās: Daniels Kristians Ukstiņš, Matīss Berķis un Valters Mūsiņš