Sasniegumi

Rudes pamatskolas skolēnu sasniegumi

olimpiādēs un konkursos 2016./2017.m.g.

1 Mārcis Kalējs, 6. klase

1. 1.vieta Starpnovadu atklātā matemātikas  olimpiāde 6.klasei D.Kalēja
2.    Piedalīšanās republikas atklātajā matemātikas olimpiādē D.Kalēja
3. 3.vieta Republikas jauno matemātiķu konkursa 2.kārta D.Kalēja

          

2.Emīls Pētersons, 6.klase

1. 3.vieta Starpnovadu atklātā matemātikas  olimpiāde 6.klasei D.Kalēja
2.    Piedalīšanās republikas atklātajā matemātikas olimpiādē D.Kalēja

 

3.Paula Muceniece, 5.klase

1.    Piedalīšanās republikas atklātajā matemātikas olimpiādē D.Kalēja

 

4.Gunita Ābola, 9.klase

1. 2.vieta Nīcas novada vizuāli plastiskā mākslas konkursā “Latvijas novadu toņi un pustoņi” K.Ābola
2. 1.vieta Diska mešanā starpnovadu vieglatlētikas sacensībās V.Malakausks
3.   Piedalīšanās Kurzemes  vizuāli plastiskā mākslas konkursā “Latvijas novadu toņi un pustoņi” K.Ābola
4.   Piedalīšanās starptautiskajā zīmēšanas konkursā “Mana jūra” K.Ābola

                                                                                                                   

5.Alise Berķe, 6.klase

1. 1.vieta Nīcas novada vizuāli plastiskā mākslas konkursā “Latvijas novadu toņi un pustoņi” K.Ābola
2.    Piedalīšanās republikas atklātajā matemātikas olimpiādē D.Kalēja
3.   Piedalīšanās Kurzemes  vizuāli plastiskā mākslas konkursā “Latvijas novadu toņi un pustoņi” K.Ābola
4. 2.vieta Diska mešanā starpnovadu vieglatlētikas sacensībās V.Malakausks
5.   Piedalīšanās starptautiskajā zīmēšanas konkursā “Mana jūra” K.Ābola

 

 

 1. Justs Vadonis, 5.klase
1. 3.vieta Nīcas novada vizuāli plastiskā mākslas konkursā “Latvijas novadu toņi un pustoņi” K.Ābola
    Piedalīšanās Kurzemes  vizuāli plastiskā mākslas konkursā “Latvijas novadu toņi un pustoņi” K.Ābola
  3.vieta Nīcas novada vizuālās  mākslas konkursā “Nindzja Timijs mūsu vidū” K.Ābola
    Piedalīšanās LNB vizuālās  mākslas konkursā “Nindzja Timijs mūsu vidū” K.Ābola

 

 

 1. Klāvs Vadonis, 7.klase
1. 1.vieta Nīcas novada vizuālās  mākslas konkursā “Nindzja Timijs mūsu vidū” K.Ābola
2.   Piedalīšanās LNB vizuālās  mākslas konkursā “Nindzja Timijs mūsu vidū” K.Ābola

 

 1. Jūlija Vadone, 3.klase
1. 2.vieta Nīcas novada vizuālās  mākslas konkursā “Nindzja Timijs mūsu vidū” K.Ābola
2.   Piedalīšanās LNB vizuālās  mākslas konkursā “Nindzja Timijs mūsu vidū” K.Ābola

 

 

 1. Klāvs Vadonis ( Rihards Putra, Aigars Juris Seļavins) 7.klase
1. 2.vieta Konkurss “Ventspils IT izaicinājums” S.Rāte

 

 

 1. Daniels Ukstiņš, 9.klase
1. 3.vieta 3soļlēkšanā starpnovadu vieglatlētikas sacensībās V.Malakausks

 

 1. Telpu futbols – Daniels Ukstiņš ( J.Liepa, M.Berķis, D.Mokorenko, T. Dreija, E.Pētersons, M.Kalējs, T.Sprūds)

 

1. 3.vieta Volejbola starpnovadu sacensības V.Malakausks

 

 1. Futbols – Jānis Liepa ( M.Berķis, D.Ukstiņš, D.Mokorenko, T. Dreija, E.Pētersons, M.Dundurs, T.Sprūds)

 

1. 2.vieta Futbola starpnovadu sacensības V.Malakausks

 

 1. Florbols meitenēm – Gunita Ābola ( L.Girdena, A.Berķe, E.Sprūde, L.Sīkle, D.Šimkus, A.Sprūde)

 

1. 3.vieta Futbola starpnovadu sacensības V.Malakausks

                                                                                                                   

 

 

 1. 3.-4.klašu ansamblisJūlijaVadone( K.Bārbala, L.Sīkle, T.Sprūds, J.Zudavs)

 

1. 2.vieta konkursā Nīcas novada konkurss „Lakstīgala” L.Amerika- Ansiņa

 

 

 

 

 

Rudes pamatskolas skolēnu sasniegumi

olimpiādēs un konkursos 2015./2016.m.g. 

1 Mārcis Kalējs, 5. klase

1. 2.vieta Starpnovadu atklātā matemātikas  olimpiāde 5.klase D.Kalēja
2.    Piedalīšanās republikas atklātajā matemātikas olimpiādē D.Kalēja

2.Jūlija Vadone, 2.klase

1. 1.vieta Nīcas novada vizuāli plastiskā mākslas konkursā “Mana mīļākā grāmata” K.Ziemele
2. 3.vieta Nīcas novada skatuves runas konkursā L.Bernota

3.Everita Sprūde, 5.klase

1. 1.vieta Mazpulku projektu konkurs I.Mokorenko

4.Emīls Pētersons, 5.klase

1. 2.vieta Mazpulku projektu konkurs I.Mokorenko
2.    Piedalīšanās republikas atklātajā matemātikas olimpiādē D.Kalēja

5.Annike Sprūde, 1.klase

1. 2.vieta Nīcas novada skatuves runas konkursā J.Boze

6.Nellija Ābola, 1.klase

1. 3.vieta Nīcas novada skatuves runas konkursā J.Boze

7.Klāvs Vadonis, 6.klase

1. 2.vieta Nīcas un Rucavas novada latviešu valodas konkursā I.Lībeka

8.Gunita Ābola, 8.klase

1. 1.vieta Nīcas novada vizuāli plastiskā mākslas konkursā “Mana mīļākā grāmata” K.Ziemele
2. 3.vieta Augstlēkšanā starpnovadu vieglatlētikas sacensībās V.Malakausks

9.Alise Berķe, 6.klase

1. 1.vieta Nīcas novada vizuāli plastiskā mākslas konkursā “Mana mīļākā grāmata” K.Ziemele
2.    Piedalīšanās republikas atklātajā matemātikas olimpiādē D.Kalēja
3. 2.vieta Nīcas novada zīmējumu konkursā “Basketbols ir mana spēle” K.Ziemele
4. 1.vieta Diska mešanā starpnovadu vieglatlētikas sacensībās V.Malakausks
5. 1.vieta Lodes grūšanā starpnovadu vieglatlētikas sacensībās V.Malakausks
6. 3.vieta Valsts vizuālās un vizuāli plastiskās mākslas konkurs “Rakstu darbi” K.Ziemele
 1. Justs Vadonis, 2.klase
1. atzinība Nīcas novada atklātā sociālo zinību olimpiāde 4.klasei S.Rāte
2. atzinība Valsts vizuālās un vizuāli plastiskās mākslas konkurs “Rakstu darbi” K.Ziemele
 1. Paula Muceniece, 4.klase
1.   Piedalīšanās starptautiskajā neklātienes konkursā “Tik vai cik” S. Rāte
 1. Edgars Liepa, 9 .klase
1. 3.vieta Trīssoļlēkšanā starpnovadu vieglatlētikas sacensībās V.Malakausks
2. 1.vieta Augstlēkšanā starpnovadu vieglatlētikas sacensībās V.Malakausks
3. 2.vieta Diska mešanā starpnovadu vieglatlētikas sacensībās V.Malakausks
4.   Nīcas novada domrakstu konkursā “Basketbols ir mana spēle” I.Lībeka
5. 1.vieta Starpnovada skolēnu sporta spēlēs šahā V.Malakausks
 1. Ritvars Alkšars, 9.klase
1. 2.vieta Starpnovadu sacensībās dambretē V.Malakausks
2. 3.vieta Diska mešanā starpnovadu vieglatlētikas sacensībās V.Malakausks
 1. Jānis Liepa, 6.klase
1. 2.vieta Lodes grūšanā starpnovadu vieglatlētikas sacensībās V.Malakausks
2. 2.vieta Diska mešanā starpnovadu vieglatlētikas sacensībās V.Malakausks
3. 2.vieta Augstlēkšanā starpnovadu vieglatlētikas sacensībās V.Malakausks
 1. Volejbols – (E.Liepa A.Grūbe, R.Alkšars, J.Liepa, D.Ukstiņš, M.Berķis,G.Ābola, K.Grante)
1. 1.vieta Volejbola starpnovadu sacensības V.Malakausks
 1. Futbols –( E. Liepa, A.Grūbe, R.Alkšars, J.Liepa, D.Ukstiņš, M.Kalējs, M.Berķis,D.Mokorenko)
1. 2.vieta Futbola starpnovadu sacensības V.Malakausks

 

 1. 1.-6.klašu ansamblis – (J.Vadone, P.Muceniece, D.Šimkus, S.Dīķe, K.Bārbala, L.Sīkle, T.Sprūds, N.Ābola, D.Ozola, E.Libķena) 
1. 2.vieta konkursā Nīcas novada konkurss „Balsis” L.Amerika- Ansiņa

 

 

Rudes pamatskolas skolēnu sasniegumi

olimpiādēs un konkursos 2013./2014.m.g. 

Mārcis Kalējs, 3. klase

1. 1.vieta Starpnovadu atklātā matemātikas  olimpiāde 3.klase J.Boze
2. atzinība Starpnovadu atklātā latviešu valodas  olimpiāde 3.klase J.Boze

Jānis Dīķis, 9. klase

1. 3.vieta Starpnovadu fizikas olimpiāde 9.klasei S.Čirkše
2. 3.vieta Starpnovadu bioloģijas olimpiāde 9.klasei E.Ločmele
3. 3.vieta Trīssoļlēkšanāstarpnovadu vieglatlētikas sacensībās V.Malakausks

 

 

Edīte Mokorenko,9.klase

1.
 1. vieta konkursā
Nīcas novada skatuves runas konkurss I.Lībeka
2. 2 vieta konkursā Nīcas novada vizuāli plastiskā mākslas konkursā”Kur saulīte rotājas” K.Ziemele
3.   piedalīšanās Kurzemes reģiona vizuāli plastiskās mākslas konkursā “Ķursaulīe rotājas” K.Ziemele

Didzis Sils, 8.klase

1. Atzinība Starpnovadu atklātā angļu valodas olimpiāde 8.klase M.Ābols

Laura Ziemele, 9.klase

1. 1.vieta Nīcas novada vizuāli plastiskā mākslas konkursā”Kur saulīte rotājas” K.Ziemele
2. 2.vieta Nīcas novada vizuāli plastiskā mākslas konkursā “Kur saulīte rotājas” K.Ziemele
3.   piedalīšanās Kurzemes reģiona vizuāli plastiskās mākslas konkursā “Ķursaulīe rotājas” K.Ziemele
4. 2.vieta Biškopības b-bas zīmējumu konkursā “Bite kā brīnums” K.Ziemele
5. 1.vieta Latvijas Bankas konkurss “Sveiks, Eiro!” K.Ziemele
6. 2.vieta 3soļlēkšanā starpnovadu vieglatlētikas sacensībās V.Malakausks
7. 3.vieta Augstlēkšanā starpnovaduvieglatlētikas sacensībās V.Malakausks

Gunita Ābola, 6.klase

1. 1.vieta Nīcas novada vizuāli plastiskā mākslas konkursā “Kur saulīte rotājas” K.Ziemele
2. 2.vieta Nīcas novada vizuāli plastiskā mākslas konkursā “Kur saulīte rotājas” K.Ziemele
3. 3.pakāpe Nīcas novada vizuāli plastiskā mākslas konkursā “Kur saulīte rotājas” K.Ziemele
4. 2.vieta Biškopības b-bas zīmējumu konkursā “Bite kā brīnums” K.Ziemele
5.   Piedalīšanās Republikas konkursā   ‘Sniega dienas 2014.” K.Ziemele
6. 1.vieta Diska mešanā starpnovadu vieglatlētikas sacensībās V.Malakausks

Evija Girdene, 7.klase

1. 3.vieta Nīcas novada vizuāli plastiskā mākslas konkursā K.Ziemele
2.   piedalīšanās Kurzemes reģiona vizuāli plastiskās mākslas konkursā K.Ziemele
3. 3.vieta Trīssoļlēkšanāstarpnovadu vieglatlētikas sacensībās V.Malakausks

Diāna Šimkus, 2.klase

1. 3.vieta Nīcas novada skatuves runas konkurss S.Rāte

Markuss Dreija, 3.klase

1. 2.vieta Nīcas novada vizuāli plastiskā mākslas konkursā “Kur saulīte rotājas” K.Ziemele
2. 2.vieta Nīcas novada vizuāli plastiskā mākslas konkursā “Kur saulīte rotājas” K.Ziemele

Justs Vadonis, 2.klase

1. 1.vieta Nīcas novada vizuāli plastiskā mākslas konkursā “Kur saulīte rotājas” K.Ziemele
2. atzinība Starpnovadu atklātā latviešu valodas  olimpiāde 2.klase S.Rāte

Klāvs Vadonis3. klase

1. 3.vieta Nīcas novada zīmējumu konkursā “Bērni uz sniega” K.Ziemele

Laura Sīkle, PI grupa

1. 2.vieta Nīcas novada zīmējumu konkursā “Bērni uz sniega” A.Sīkle

Dāvids Mokorenko, 1.klase

1. 2.vieta Nīcas novada skatuves runas konkurss E.Ločmele

Henrijs Silenieks, 9.klase

1. 2.vieta 3 km soļošanā starpnovadu vieglatlētikas sacensībās V.Malakausks

Kima Grāvīte, 9.klase

1. 1.vieta 3 km soļošanā starpnovadu vieglatlētikas sacensībās V.Malakausks

Laura Dreija, 8.klase

1. 2.vieta 3 km soļošanā starpnovadu vieglatlētikas sacensībās V.Malakausks

Edgars Liepa, 7.klase

1. 1.vieta 3 km soļošanā starpnovadu vieglatlētikas sacensībās V.Malakausks

Jaunsargi – Henrijs Silenieks ( Dīķis, H.Silenieks,M.Kažis, E.Liepa, R.Alkšars. D.Ukstiņš)

1. 3.vieta Jaunsargu Kurzemes reģiona sacensībās V.Malakausks

Florbols – Evija Girdene ( Ziemele,K.Grāvīte, E.Mokorenko, K.Grante, G.Ābola, L.Dreija)

1. 3.vieta Florbola starpnovadu sacensības V.Malakausks

9.klašu ansamblis –Kima Grāvīte, L.Ziemele, E. Mokorenko

1. 2.vieta konkursā Nīcas novada konkurss „Balsis” L.Amerika- Ansiņa

Konkurss “Lakstīgala”– EdīteMokorenko,( Ziemele, K.Grāvīte)

1. 1.vieta konkursā Nīcas novada konkurss „Lakstīgala” L.Amerika- Ansiņa
2 1.pakāpe Kurzemes reģiona konkurss L.Amerika- Ansiņa

3.6.klašu ansamblisKlāvsVadonis(K.Dīķis, A.Berķe, G.Lapiņš, M.Berķis, D.Ukstiņš, J.Vadonis)

1. 2.vieta konkursā Nīcas novada konkurss „Balsis” L.Amerika- Ansiņa

 

Rudes pamatskolas skolēnu sasniegumi 2011./2012.m.g.

 Olimpiādes

Grobiņas, Pāvilostas, Nīcas un Rucavas novadu latviešu valodas (8.-9.kl.) olimpiāde

Laima Zvirbule ieguva atzinību (ped. Jana Boze)

Aizputes, Alsungas,Durbes,Grobiņas, Pāvilostas, Priekules,Nīcas un Rucavas un Vaiņodes novadu matemātikas (9.-12.kl.) olimpiāde

 Andis Druskins 9.kl. ieguva atzinību (ped. Sarmīte Čirkše)

Aizputes, Alsungas,Durbes,Grobiņas, Pāvilostas,Priekules, Nīcas un Rucavas un Vaiņodes novadu fizikas (9.-12.kl.) olimpiāde

Emīls Dīķis 9.kl.ieguva atzinību (ped. Sarmīte Čirkše)

Grobiņas, Pāvilostas, Priekules, Nīcas un Rucavas un Vaiņodes novadu matemātikas (5.-8..kl.) olimpiāde

Ritvars Alkšars 5.kl. ieguva 3.vietu

Henrijs Silenieks 7.kl. ieguva 2.vietu

Modris Kažis 7.kl. ieguva atzinību

Laima Zvirbule 8.kl. ieguva atzinību (ped. Evita Upeniece)

Aizputes novada 7.klašu atklātā angļu valodas olimpiāde

Jānis Dīķis ieguva 3.vietu

Edīte Mokorenko ieguva 3.vietu (ped. Mārtiņš Ābols)

Aizputes novada 8.klašu atklātā krievu valodas olimpiāde

Laima Zvirbule ieguva atzinību

Mārcis Kupšis ieguva atzinību (ped. Inese Šperberga)

Grobiņas novada sākumskolas MA atklātā matemātikas olimpiāde sākumskolai

Mārcis Kalējs 2.kl.ieguva 3.vietu (ped. Jana Boze)

Aizputes novada 7.klašu atklātā ģeogrāfijas olimpiāde

Henrijs Silenieks ieguva atzinību (ped. Indra Mokorenko)

Konkursi

Gribu būt mobils komandas „Dodiet ceļu 11”: Jānis Dīķis, Henrijs Silenieks, Edīte Mokorenko, Laura Ziemele, Kima Grāvīte un komanda „Ātrie1”: Laima Zvirbule, Oskars Grasmanis, Armands Liepa, Mārcis Kupšis, Oskars Pūris piedalījās Kurzemes reģiona pusfināla sacensībās

Kurzemes reģiona sacensībās „Lakstīgala” Edīte Mokorenko, Laura Ziemele, Kima Grāvīte ieguva I pakāpi. (ped. Ina Kiršteine)

Nīcas novada skolu skatuves runas konkursā

Martins Heize 2.kl. ieguva atzinību (ped. Inese Šperberga),

Edīte Mokorenko 7.kl. ieguva 1.vietu (ped. Inguna Lībeka),

Laima Zvirbule ieguva atzinību (ped. Jana Boze)

Nīcas novada skolu vizuālās un vizuāli plastiskās mākslas konkurss „Toņi un pustoņi”

Gunita Ābola 4.kl. ieguva 1.un 2.vietu,

Evija Girdene 6.kl. ieguva 3.vietu

Laura Ziemele 7.kl. ieguva 1.vietu

Zane Spriedēja 8.kl.ieguva 2.vietu

Edīte Mokorenko  7.kl.ieguva 3.vietu

Laima Zvirbule 8.kl. ieguva atzinību (ped. Kristīne Ziemele)

Starptautiskais matemātikas konkurss-olimpiāde 4.klašu skolēniem
“Tik vai… Cik?”   Daniels Ukstiņš piedalījās Latvijas posma konkursā – olimpiādē (ped. Sandra Rāte)

Sporta sacensības

Nīcas un Rucavas novada sacensības “Drošie, veiklie” Laura Ziemele, Jānis Dīķis, Mārcis Kalējs, Daniela Antonova, Klāvs Vadonis, Alise Berķe, Līga Girdena, Jānis Liepa, Daniels Kristians Ukstiņš, Gunita Ābola, Ritvars Alkšars, Karīna Grante, Edgars Liepa, Evija Girdene ieguva 1.vietu (ped. Vaclovs Malakausks)

Jaunsargu starptautiskās sacensības Kalētos Jānis Dīķis, Ritvars Alkšars, Edgars Liepa, Emīls Dīķis. Andis Druskins, Alvis Kopštāls ieguva 2.vietu (ped. Varis Jansons)