Tēva diena Rudes pamatskolā

Visbiežāk skolā mēs kontaktējamies ar bērnu mammām, tāpēc, tuvojoties Tēva dienai, pirmo reizi izmantojām lielisku iespēju aicināt kopā tētus un vectētiņus. Ļoti interesanti un neierasti mums visiem skolas pasākumā bija gaidīt tieši tētus.

Pasākums notika Rudes sporta namā, kur tētiem kopā ar bērniem bija iespēja piedalīties dažādās aktivitātēs. Mums bija lidmašīnu ražošanas darbnīca un īsts lidlauks. Pēdu pēdā notika tāllēkšana gan tālumā, gan uz ātrumu. Visi aktīvi piedalījās bumbiņu mešanas, ķeršanas un pat žonglēšanas prasmju demonstrēšanā. Pārsteidzošu ātrumu dalībnieki uzrādīja ķerru stumšanas trasē, kur lielie stūma mazās ķerras un mazie – ļoti dūšīgi lielās ķerras. Četrrocīgi un pat astoņrocīgi tapa garākā avīzes strēmele. Pasākuma gaitā neizpalika arī tradicionālie sporta spēļu elementi. Un, protams, cienastiņš, kas deva enerģiju, spēku un mundrumu.

Katrs tētis piemiņai saņēma īpašo TĒVA DIENAS šlipsi. Pēc šī pasākuma visi – gan lielie, gan mazie bija ļoti apmierināti.

Liels paldies tētiem par atsaucību!

Direktores vietniece audzināšanas darbā Dace Kalēja.